Üyelik Sözleşmesi Ve Kullanım Şartları
Yayın Numarası: 2021.02
Yayın Tarihi: 28.01.2021
1. BAŞLANGIÇ
DIGILIRAPAY TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’ne ait www.digilirapay.com adresi veya
Android işletim sistemi ile IOS işletim sistemi üzerinden hizmete sunulan mobil
uygulamalar üzerinden kayıt yaptırmak ve üye olmakla işbu Kullanım Şartları Ve Üyelik
Sözleşmesi’nin tüm hükümleri ile her maddesini ve eklerini okuyarak, her maddede
ayrı ayrı mutabık kaldığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Bu nedenle tüm
koşulları lütfen dikkatlice okuyunuz.
DIGILIRAPAY TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN SUNMAKTA OLDUĞU HİZMET,
SERVİS VE ÜRÜNLERDEN HERHANGİ BİRİNİ VEYA BİRKAÇINI KULLANARAK;
KRİPTO PARA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YETERLİ BİLGİ SAHİBİ VE İŞLEM
RİSKLERİNİN FARKINDA OLDUĞUNUZU,
KRİPTO PARA İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİRKEN VE DIGILIRAPAY
TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ HİZMET, SERVİS VE ÜRÜNLERİNİ
KULLANIRKEN TÜM RİSKLERİN SİZE AİT OLDUĞUNU,
DIGILIRAPAY TEKONOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN KRİPTO PARALARLA
GERÇEKLEŞTİRECEĞİNİZ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERDEN VE İŞLEM
NETİCESİNDE KARŞILAŞABİLECEĞİNİZ OLUMSUZ SONUÇLARDAN
SORUMLU TUTULAMAYACAĞINI
KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.
Bu sözleşmede geçen terimler ve tanımlar Madde 3’te açıklanmış olup sözleşmede
özellikle farklı bir şekilde belirtilmedikçe anlamları Madde 3’te belirtildiği şekildedir.
2.TARAFLAR
İşbu Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra "Sözleşme" olarak
anılacaktır);
Bir tarafta;
Unvanı : DIGILIRAPAY TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra
DigiliraPay” olarak anılacaktır)
Mersis No : 0295103678200001
Adres : Yeşiltepe Mah. İsmet İnönü-2 Cad. 57 Apt. No:2 Anadolu Üniversitesi
ATAP
Tepebaşı/ESKİŞEHİR
KEP :
ile diğer taraftan DigiliraPay hizmet, ürün ve servislerini temin etmek üzere işbu
sözleşmeyi onaylamış kullanıcı (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır)
tarafından akdedilmiştir.
DigiliraPay ve Kullanıcı işbu Sözleşme’nin devamında ayrı ayrı Taraf ve birlikte
Taraflar” olarak anılmışlardır.
3. TANIMLAR
Sözleşme içerisinde kullanılan;
DigiliraPay: DIGILIRAPAY TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’ni ifade eder. DigiliraPay,
bir ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu değildir. DigiliraPay, Kullanıcılarının
kripto paralarını güvenle saklayabileceği, transfer edebileceği ve DigiliraPay üyesi
yerlerinden mal ve hizmet satın almakta kullanmak üzere itibari paraya dönüştüren
teknolojik yazılım alt yapı hizmeti sunmaktadır.
Kullanıcı: www.digilirapay.com sayfasında ve mobil uygulamada yer alan Kullanım
Şartları ve Üyelik Sözleşmesini, kullanım koşulları ve gizlilik bildirimlerini kabul ederek
ve bunlara yasal olarak bağlı kalmayı taahhüt ederek “Kullanıcı” sıfatını kazanan
kişileri ifade eder.
Platform: www.digilirapay.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından
oluşan internet sitesini ve yine DigiliraPay’e ait Android işletim sistemi ile IOS işletim
sistemi üzerinden hizmete sunulan mobil uygulamaları ifade eder.
Blokzincir: Bloklar üzerinde verilerin değiştirilemez bir şekilde saklanmış olduğu,
devamlı büyüyen merkeziyetsiz veri tabanını ifade eder. Verilerin ve işlemlerin yer
aldığı şifrelenmiş veri kümesi olan “blok” ile bu blokların kendisinden hemen önceki
bloklara şifrelenmiş imzalar yoluyla bir araya gelmesini ifade eden “zincir” ifadelerinin
birleştirilmesi ile ortaya çıkmıştır.
Kripto Para: Merkezi otoritelerce kabul gören ödeme araçlarına eşler arası bir
alternatif olarak ortaya çıkan ve bir değişim aracı olarak kullanılabilen, kriptografik
mekanizması ile güvence altına alınmış dijital ortamdaki bir değerin temsilini ifade
eder.
İtibari Para: İtibari para, hükûmet kararına dayalı çıkartılan, altın, gümüş vs. karşılığı
olmayan, altında imzası olan yere ve düzenlediği kağıdın taklit edilemeyeceğine güven
üzerine kurulmuş, mal ve hizmet alışverişi için kullanılan banka kağıdı veya kâğıt
parayı ifade eder.
Jeton (Token): Blokzincir teknolojisinin kripto paralar haricinde bir diğer uygulama
örneği olarak ortaya çıkmıştır. Mevcut bir blokzincir üzerinde bir proje ekosistemi
içerisinde belli bir değer ve faydayı temsil eden dijital kripto varlıkları ifade eder.
Akıllı Jeton (Smart Token): Blokzincir ağı üzerinde yer alan jetanların hareket
kabiliyetleri ve kullanım koşullarının güvenli bir bilgisayar ağı tarafından doğrulandığı
ve merkezi olmayan jetonları ifade eder.
Sponsorlu Jeton (Sponsored Token): DigiliraPay Kullanıcılarının sahip oldukları
kripto para ve jetonları diğer DigiliraPay kullanıcılarına gönderebilmeleri ve
alışverişlerinde kullanabilmeleri amacıyla DigiliraPay tarafından oluşturuşmuş,
blokzincir işlem ücreti yerine geçen jetondur. Sponsorlu jetonlar DigiliraPay tarafından
Kullanıcılarına ücretsiz olarak gönderilir. DigiliraPay, sponsorlu jetonların
ücretlendirilmesi konusunda tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Protokol: Bir ağdaki etkileşimleri tanımlayan genellikle fikir birliği, işlem doğrulaması
ve ağa katılım şartlarını içeren kurallar bütünüdür.
Neutrino: Algoritmik Stabil Kripto Para Protokolüdür. Fiyatı çeşitli algoritmalarla sabit
tutulan ve Waves Blokzinciri’nin kripto parası olan Waves ile teminatlandırılan kripto
para prokolüdür.
Kripto Para Cüzdanı: Kripto paraları depolamak için kullanılan, gizli anahtarları
saklayan cüzdan oluşumunu ifade eder. Masaüstü, yazılım, donanım ve kağıt gibi farklı
çeşitleri vardır.
DigiliraPay Akıllı Cüzdan: DigiliraPay tarafından geliştirilmiş ve cüzdana ait gizli
anahtarların ve buna ait tüm yetkilerin cüzdan sahibi Kullanıcı’da olduğu ancak çeşitli
güvenlik ve yasal düzenlemelerle uyumlu olacak şekilde Kullanıcı’nın gizli
anahtarlarına erişimini kaybetmesi, başka birinin eline geçtiğinden şüphelenmesi gibi
cüzdanına ulaşamadığı durumlarda işbu sözleşme ile belirlenmiş koşullar altında
uzaktan müdahale edilerek kripto paraların ve jetonların kaybını önlemek amacıyla
üretilmiş kripto para cüzdanını ifade eder.
Anahtar Kelime (Seed): Kripto para cüzdanlarının kripto para adreslerini üretirken
kullandığı 2048 kelime arasından rastgele seçilen 15 kelimeden oluşturulan özel
anahtarı ve cüzdanın başlangıç noktasını ifade eder. Anahtar kelimeleri güvenli bir
şekilde muhafaza etmek tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
Adres (Address): Cüzdana kripto para göndermek ve almak üzere herkese açık bir
şekilde kullanılan, alfa numerik karakterlerden oluşa, paylaşımında herhangi bir
güvenlik riski bulunmayan, Kullanıcı’nın blokzincir adresini tanımlayıcı nitelikteki kod
kümesidir.
Özel Anahtar (Private Key): Kripto para cüzdanında yer alan kripto paraların ve
jetonların kullanılabilmesi için ihtiyaç duyulan ve aynı zamanda kripto para adreslerinin
sahipliğini garanti altına alan gizli, kişiye özel anahtarları ifade eder. Blokzincir işlemleri
bu özel anahtar ile imzalanır ve şifrelenerek blokzincir ağına gönderilir.
PİN Kodu: DigiliraPay akıllı cüzdanına giriş yapmak, kripto para veya jeton transferi
yapmak ve ödeme yapmak için sadece Kullanıcı’nın bilebildiği dört basamaklı
rakamları ifade eder. Kullanıcı PİN Kodu yerine parmak izi okuyucu veya yüz tanıma
sistemlerini kullanabilir. PİN Kodu yerine kullanılan bu sistemler de PİN Kodu ile
eşdeğerdir. Pin Kodu’nun beş (5) defa hatalı girilmesi halinde akıllı cüzdan erişime
kapatılır ve akıllı cüzdanın tekrar erişime açılması koşulları işbu Sözleşme’nin
devamında düzenlenmiştir.
Akıllı Sözleşme: Blokzincir ağı üzerinde yer alan veriler üzerinde sınırları önceden
belirlenen bir akış içersinde işlem yapılmasını sağlayan ve güvenli bir bilgisayar ağı
tarafından doğrulanan, merkeziyetsiz yazılım platformunu ifade eder.
Geçidi (Gateway): Blokzincirin bağlı olduğu veri transfer ağı ile işlem yapılmak
istenen blokzincir ağının farklı olması durumunda işleyen, farklı blokzincirleri arasında
işlem yapılmasına imkan sağlayan merkezi veya merkezi olmayan yapıları ifade eder.
DigiliraPay’in kullanmakta olduğu blokzinciri üzerindeki geçitleri üçüncü taraf hizmet
sağlayıcı Waves (WX Developmen Ltd) tarafından işletilmektedir.
İşlem (Transaction): Bir blokzinciri üzerinde kripto paralar veya jetonlar kullanılarak
gerçekleştirilen herhangi bir hareketi ifade eder.
Ödeme: Bir mal ve/veya hizmeti satın almak için DigiliraPay akıllı cüzdanlarındaki
kripto para ve jetonların kullanılması işlemini ifade eder. DigiliraPay, kendisince
geliştirilen ve kendisine ait olan teknolojik alt yapı hizmeti sağlayarak kripto paralar
veya jetonlarla yapılan ödemeyi itibari paraya çevirmektedir.
Kullanıcı: DigiliraPay ile işbu sözleşmeyi akdetmiş olan gerçek kişi Platform
kullanıcısını ifade eder.
Üye İş Yeri/Satıcı: DigiliraPay ile akdetmiş olduğu sözleşmeler uyarınca DigiliraPay’in
sağladığı hizmet ve teknolojik imkanları kullanarak DigiliraPay Kullanıcılar’ına mal
ve/veya hizmet satan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
Merkeziyetsiz Finans: Blokzincir ağları üzerinde kurulu, herhangi bir merkezi otorite
tarafından kontrol edilmeyen finansal uygulamalar bütünüdür.
Hesap Bilgileri Sayfası: Kullanıcı’nın Platform’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve
Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel
verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece ilgili
Kullanıcı’ya ait mobil uygulama PİN kodu, parmak izi veya yüz tanıma sistemleri ile
erişilebilen Kullanıcı’ya özel sayfayı ifade eder.
Hizmetler: Kullanıcılar’ın işbu Kullanım Şartları Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan
ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla DigiliraPay tarafından ortaya
konulan uygulamaları ifade eder.
KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası: Kullanıcılar’ın Platform
üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, DigiliraPay tarafından hangi amaçlarla ve ne
şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere DigiliraPay’in kişisel verilere ve
çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve DigiliraPay’e ait
platform üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
Ziyaretçi: www.digilirapay.com sayfasını ve mobil uygulamaları Kullanıcı olmaksızın
ziyaret eden kişileri ifade eder.
4. KONU
İşbu sözleşme, Kullanıcı'nın DigiliraPay’in sunduğu ürün, servis ve hizmetlerden
yararlanmasına ilişkin DigiliraPay ve Kullanıcı arasındaki karşılıklı hak ve
yükümlülüklerin düzenlenmesi amacıyla akdedilmiştir.
5. DigiliraPay HİZMETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR VE SÜREÇLER
5.1. Kullanıcı, DigiliraPay ürün, servis ve hizmetlerinden, aşağıda belirtilen süreçleri
tamamlayarak DigiliraPay nezdinde oluşturulacak kullanıcı hesabı ve kendisine tahsis
edilecek akıllı cüzdan vasıtasıyla yararlanabilecektir.
5.2. Kullanıcı, Platform üzerinden üyelik ve hesap başvurusunu DigiliraPay’e iletir.
DigiliraPay tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin Kullanıcı tarafından DigiliraPay ile
paylaşılması zorunludur. DigiliraPay, Kullanıcı’nın üyelik kaydı oluşturulması ve hesap
açılışı sırasında müşteriyi tanıma ilkesi çerçevesinde Kullanıcı’dan T.C. Kimlik
Numarası, ad-soyad, adres, banka hesap numarası bilgileri ve IBAN, fotoğraf ve/veya
kimlik doğrulamaya yarar selfie fotoğrafını talep etme hakkına sahiptir. DigiliraPay,
sunmakta olduğu ürün, servis ve hizmetin niteliği ve gereklerine bağlı olarak
Kullanıcı’dan ilgili yasal düzenlemelere göre bu maddede sayılanlar dışında bilgi ve
belge talep etme ve bunların ulaştırılacağı kanalları münhasıran belirleme hakkına
sahiptir.
5.3. Kullanıcı statüsünün kazanılması için, Kullanıcı olmak isteyen kişinin, Platform’da
bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları’nı okuyarak ve onaylayarak,
burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, üyelik başvurusunun
DigiliraPay tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. DigiliraPay,
tamamen kendi takdirine bağlı olarak Kullanıcı olmak isteyen kişinin talebini
reddedebilir. Üyelik başvurusunun onaylanma işleminin tamamlanması ve Kullanıcı'ya
bildirilmesi ile Kullanıcı statüsü başlamakta, işbu Sözleşme Taraflar için bağlayıcı
olmakta ve böylece Taraflar işbu Sözleşme’de ve Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen
karşılıklı hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır.
Kullanıcı, Platform’da yer alan herhangi bir hizmet, servis veya ürüne erişmekle veya
kullanmakla kabul etmiş olduğu işbu Sözleşme ile birlikte işbu Sözleşme’nin eklerini
de Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçası olarak kabul etmiş olmaktadır.
5.4. DigiliraPay’e ait Platform’da yer alan ve işbu Sözleşme ile kullanıma sunulan her
türlü hizmetten faydalanmak isteyen gerçek kişi olan Kullanıcı, Platform’u
kullanabilmesi için 12 yaşından büyük ve işbu Sözleşme’yi kabul etmeye ehil olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın bu bilgileri hatalı vermesi nedeniyle
doğacak tüm zararlardan mesuliyet Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, üyelik statüsünü her
zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir. Üyelik iptalinin gerçekleştirilmesi, ticari
elektronik ileti gönderimi için verilen onayın da iptali anlamına gelmemektedir.
Kullanıcı’nın, ayrıca ve özellikle elektronik ileti gönderim onayını da geri alması
gerekmektedir.
DigiliraPay, kullanıcının hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği takdirde,
Sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı, hiçbir bildirimde
bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma ve bu kişiye bundan sonra
hesap açmama keyfiyetine haizdir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan
DigiliraPay sorumlu olmayacaktır.
5.5. Kullanıcı statüsünün kazanılması ile DigiliraPay tarafından Kullanıcı’ya bir akıllı
cüzdan tanımlanır. Kullanıcı, aynı anda sadece tek bir hesaba ve tek bir akıllı cüzdana
sahip olabilir.
Bu cüzdana erişim için gerekli olan anahtar kelimeler DigiliraPay tarafından
kullanılmakta olan yazılım tarafından otomatik olarak 2048 kelime arasından rastgele
bir biçimde Kullanıcı’nın mobil aygıtında oluşturulmakta ve Kullanıcı’ya
gösterilmektedir. Anahtar kelimeler DigiliraPay tarafından bilinmediği gibi kaydı da
tutulmamaktadır. İki farklı akıllı cüzdanın anahtar kelimelerinin aynı kelimelerle aynı
sıralamada olması ihtimali
44425310812058346861010566579703617613415841792000’da birdir. KULLANICI,
AKILLI CÜZDANINA ERİŞİM İÇİN GEREKLİ OLAN ANAHTAR KELİMELERİ
MUHAFAZA ETMEK VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞMAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.
Anahtar kelimelerin kaybedilmesi veya anahtar kelimelerinin başka birisinin eline
geçtiğinden şüphelenmesi halinde Kullanıcı, akıllı cüzdanına erişimin engellenmesini
için [email protected] adresine DigiliraPay’de kayıtlı e-posta adresinden
yapacağı bildirim ile talepte bulunur. DigiliraPay, bu talebi 72 saati aşmayacak şekilde
değerlendirmeye alarak akıllı cüzdana erişimi engeller. Bu süreç zarfında doğabilecek
her türlü zarar ve kayıptan DigiliraPay’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı
böyle bir zarara uğrama ihtimaline binaen DigiliraPay’i peşinen gayri kabili rücu İBRA
ETMİŞTİR.
Kullanıcı, bildirimi üzerine erişime kapatılan akıllı cüzdandaki kripto paralarının
Kullanıcı’nın kendisi adına yeni oluşturulacak bir akıllı cüzdana aktarılmasını talep
edebilir. Bu talep bildirimi mutlak suretle Kullanıcı’nın bizzat kendisi veya yasal
temsilcisi tarafından Noter kanalı ile gönderilmiş bir bildirim olmak zorundadır.
Kullanıcı, bu bildirimi yapmanın yanı sıra kimliğinin ön yüzü fotoğrafını, sisteme kayıtlı
telefon numarasını, e-devlet üzerinden alınmış güncel ikamet belgesini, dilekçeli selfie
fotoğrafını Destek kanalları üzerinden DigiliraPay’e ulaştırmalı ve işbu sözleşmenin
ayrılmaz eki niteliğindeki Ücret ve Komisyonlar Tablosu’na göre ödemesi gereken
ücreti “Destek” sayfasında ilan edilen kanaldan ödediğine dair tevsik edici dekontu
[email protected] e-posta adresine göndermelidir. Kullanıcı’nın Noter kana ile
yaptığı bildirimin DigiliraPay’e ulaşması sonrasında talep edilen belgeleri göndermiş
olduğu ve Ücret ve Komisyonlar Tablosu’na göre yapmış olduğu ödeme teyit edilir ve
Kullanıcı kendisine yeni bir akıllı cüzdan tanımlar ve erişilemeyen önceki akıllı
cüzdanda bulunan bakiyesinin tamamı yeni akıllı cüzdanının oluşturulmasını takip
eden 60 gün içerisinde yeni akıllı cüzdanına aktarılır. Bu süreçte meydana gelebilecek
herhangi bir kripto para kur farkı, kripto para ve/veya itibari para kaybından DigiliraPay
sorumlu değildir. Kullanıcı, bu süreçte meydana gelebilecek her türlü zararından
DigiliraPay’i gayri kabili rücu İBRA EDER.
5.6. Kullanıcı, kendisine tanımlanan akıllı cüzdanında muhafaza ettiği kripto paraları
ile DigiliraPay üyesi olan yeri ve satıcılardan alışveriş yapabilir, DigiliraPay üyesi
diğer Kullanıcılar ile arasında kripto para gönderimi ve alımı yapabilir, DigiliraPay üyesi
olmayan kişilere kripto para gönderebilir ve bu kişilerden kripto para alabilir, kripto para
borsalarına para gönderebilir ve kripto para borsalarından kripto para çekebilir. Tüm
bu işlemler için belirlenmiş olan komisyon ve ücretler işbu sözleşmenin ayrılmaz eki
niteliğindeki Ücret ve Komsiyonlar Tablosu’nda ilan edilmektedir. DigiliraPay önceden
duyurmak kaydı ile her zaman ücret ve komisyonlarda tek taraflı değişiklik yapma
hakkına sahiptir. Ücret ve Komisyonlar Tablosu’nda yapılan ve duyurulan değişiklik
sonrasında Kullanıcı, akıllı cüzdanından yapmış olduğu ilk işlem ile Ücret ve
Komisyonlar Tablosu’nda yapılan değişikliği kabul etmiş sayılacağını peşinen kabul,
beyan taahhüt eder. DigiliraPay, Kullanıcı tarafından blokzincir işlemi onaylanmadan
önce Kullanıcı’ya işlem ücret ve/veya komisyonunu hesaplamakta ve uygulama
üzerinde göstermektedir. Kullanıcı, blokzincir işlemini onaylamakla bu komisyon
ve/veya ücreti de kabul ettiğini onaylamaktadır.
Profil onayını tamamlayan Kullanıcılar, birbirleri arasında kripto para transferi yapabilir,
DigiliraPay üyesi olan işyerlerinde 750,00 Türk Lirası’na kadar alışveriş yapabilirler.
DigiliraPay üyesi işyerlerinde bu limit üzerinde alışveriş yapabilmek için Kullanıcı’nın
“Destek” sayfasında veya mobil uygulama içerisindeki “ayarlar” sayfasında belirtilen 2.
Seviye Kimlik Doğrulama Prosedürlerini tamamlamış olması gerekmektedir.
5.7. Kullanıcı, kendisine tanımlanan akıllı zdanından DigiliraPay üyesi olmayan ve
Waves Blokzinciri üzerinde olmayan bir adrese kripto para gönderirken veya böyle bir
adresten kripto para alırken WX Development Ltd. tarafından işletilen üçüncü taraf
geçidini kullanarak hizmet almakta ve işlem yapmakta olduğunu, üçüncü taraf bu
geçidi hizmet sağlayıcıları tarafından verilen hizmetin DigiliraPay’in sorumluluğunda ve
denetiminde olmadığını, üçüncü taraf bu geçitleri tarafından verilen hizmetler
karşılığı alınan ücret ve komisyonların DigiliraPay tarafından belirlenmediğini ve tahsil
edilmediğini ve doğrudan üçüncü taraf geçitleri tarafından belirlenerek tahsil
edildiğini, DigiliraPay’in buradan herhangi bir gelir, kazanç ve fayda elde etmediğini,
üçüncü taraf bu geçitleri tarafından verilen hizmetler sırasında ortaya çıkabilecek
her türlü zararın DigiliraPay’in sorumluluğu dışında Kullanıcı’nın kendisinin ve üçüncü
taraf geçidi hizmet sağlayıcısının sorumluluğunda olduğunu peşinen kabul eder.
DigiliraPay, üçüncü taraf geçitlerinin kullanılması sırasında ortaya çıkabilecek
sorunların çözülmesi ile ilgili olarak Kullanıcı’ya sadece Kullanıcı’nın üçüncü taraf
geçidi kullanarak gerçekleştirdiği işleme ilişkin olarak DigiliraPay’in takip edebildiği ve
ulaşabildiği kadarıyla işlem kayıtlarını üçüncü taraf geçidi hizmet sağlayıcısına
ulaştırma desteği vereceğini taahhüt etmektedir. DigiliraPay tarafından üçüncü taraf
geçidi hizmet sağlayıcısına ulaştırılan işlem bilgilerinin üçüncü taraf geçidi işlem
sağlayıcısı tarafından kabul edilmemesi veya dikkate alınmaması herhangi bir şekilde
DigiliraPay’in üçüncü taraf geçidinden kaynaklı zararı tazmin sorumluluğunu
doğurmamaktadır.
Kullanıcı, işbu sözleşmeyi akdetmekle üçüncü taraf geçidi hizmet sağlayıcısı
tarafından kendisine sunulan hizmet esnasında hizmetin geç gerçekleştirilmesi, eksik
gerçekleştirilmesi veya hiç gerçekleştirilmemesi halinde ortaya çıkabilecek her türlü
zarardan ve üçüncü taraf geçidi hizmet sağlayıcısı tarafından bu zararların
giderilmemesinden dolayı DigiliraPay’i sorumlu tutmayacağını ve ortaya çıkabilecek bu
zararlardan DigiliraPay’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul ve beyan eder.
5.8. Kullanıcı, akıllı cüzdanında bulunan bir kripto para birimini kullanarak sadece
DigiliraPay üyesi bir yerinden alışveriş yapabilir. Bu alışveriş esnasında üye yerinin
itibari para olarak bedelini belirlediği ve Kullanıcı’ya satmakta olduğu mal ve/veya
hizmetin kripto para karşılığı o anki güncel kur üzerinden hesap edilmekte ve
Kullanıcı’nın akıllı cüzdanındaki ödeme sayfasında hesaplama baremleri
gösterilmektedir. Kullanıcı, akıllı cüzdanında bulunan kripto para varlıklarını kullanarak
DigiliraPay üyesi bir yerinden alışveriş yapmakla DigiliraPay’in o anki güncel kur
üzerinden kripto para-itibari para çevirme işlemini yapmasına gayri kabili rücu onay
vermiş olmaktadır. DigiliraPay, Kullanıcı’ya volatiliteden (oynaklıktan) en az
etkileneceği şekilde hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Kullanıcı’nın DigiliraPay üyesi bir
yerinde yapacağı bir harcama esnasında ve sonrasında kripto para kurunda
gerçekleşen aşağı ya da yukarı yönlü değişiklikler nedeniyle Kullanıcı’nın
DigiliraPay’den herhangi bir iade veya fark ödenmesi talebinde bulunma hakkı yoktur.
Kullanıcı’nın akıllı cüzdanında bulunan kripto para ile DigiliraPay üyesi bir yerinde
yapacağı bir harcamayı kripto paralardaki volatiliteyi peşinen kabul ederek yapmış
olduğu esastır. Kullanıcı, kripto para kurundaki volatiliteden kaynaklı olarak ortaya
çıkması muhtemel tüm zararlarından DigiliraPay’i gayri kabili rücu olarak İBRA
ETMEKTEDİR.
5.9. Kullanıcı’nın DigiliraPay üyesi bir yerinden satın almış olduğu mal ve/veya
hizmeti Tüketici Hukuku mevzuatı kapsamında iade etmesi halinde Kullanıcı’ya
yapılacak bedel iadesi, Kullanıcı’nın harcamayı yaptığı kur üzerinden Türk Lirası jeton
olarak akıllı cüzdanına gönderilecektir. Kullanıcı, DigiliraPay üyesi yerinde yaptığı
harcama iadesinin kripto para olarak yapılmayacağını ve harcama tarihindeki kur
üzerinden Türk Lirası cinsinden yapılacağını peşinen kabul eder. Kullanıcı harcama
iadesi talep ettiğinde DigiliraPay üyesi yerinde yapmış olduğu harcama sonrasında
kripto para kurunda yaşanacak kur artışından kaynaklı olarak DigiliraPay’den herhangi
bir kur farkı, kripto para ve/veya itibari para kaybı tazmini talep etmeyeceğini peşinen
kabul ve taahhüt ederek bu hususlarda DigiliraPay’i gayri kabili rücu olarak İBRA
EDER. Kullanıcı’ya yapılacak bedel iadesi süreci, Kullanıcı’nın alışveriş yaptığı
DigiliraPay üyesi işyeri tarafından iade sürecinin başlatıldığının ve onaylandığının
DigiliraPay’e iletilmesiyle başlar.
DigiliraPay, üyesi olarak sözleşme akdettiği işyerlerini kendisinden beklenen azami
dikkat ve özeni göstererek belirlemektedir. Ancak DigiliraPay üyesi bir işyerinin
kendisinden ve dışsal bir etkenden kaynaklanan nedenlerle Kullanıcı’ya satın almış
olduğu mal ve/veya hizmeti ulaştırmakta gecikmesi veya ulaştırmaması halinde
Kullanıcı, doğan hukuki ihtilafın tarafının sadece alışveriş yaptığı DigiliraPay üyesi
işyeri olduğunu, ihtilaftan kaynaklı her türlü zararının tazminini sadece alışveriş yaptığı
DigiliraPay üyesi işyerinden talep edebileceğini, bu konularda DigiliraPay’in herhangi
bir hukuki ve mali sorumluluğu bulunmadığını ve bu şekilde doğacak zararlarından
DigiliraPay’i peşinen İBRA ETMİŞ olduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt
eder.
6. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1 Platform’da sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım
kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürünlerin, videolarının, algoritmalarının,
çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının, telif haklarının ve bunlarla sınırlı olmamak
üzere diğer tüm fikri ve sınai hakların sahibi münhasıran DIGILIRAPAY TEKNOLOJİ
ANONİM ŞİRKETİ’dir çüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariçtir).
DigiliraPay, anılan bu servislerin, ürünlerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların
kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi
tutulmasına izin verMEmektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın veya Kullanıcı ile doğrudan ya da dolaylı
olarak ilişkilendirilen kişi ya da kişilerin bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin
tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.
DigiliraPay, bu kişiye ya da kişilere bundan sonra hesap açmama keyfiyetine haizdir.
6.2. Üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, üye olurken kullanılan
şifre ve kullanıcı adının, akıllı cüzdana erişim için verilen anahtar kelimelerin ve akıllı
cüzdana giriş için kendisince oluşturulan PİN kodunun üyelik süresince
korunmasından, üçüncü kişiler ile paylaşılmamasından ya da üçüncü kişiler tarafından
her ne suretle olursa olsun ele geçirilmesinden Kullanıcı sorumludur. Diğer taraftan,
DigiliraPay’e ait ya da internet yer sağlayıcısı şirketin sistemlerinden kaynaklı olarak
ya da herhangi bir sebeple Kullanıcı’nın hesaplarında veya DigiliraPay sistemlerinde
meydana gelecek siber saldırı ve her türlü hırsızlık suçlarından dolayı da DigiliraPay’in
sorumluluğuna gidilemez. Kullanıcı bu hususlarda doğacak zararlar için
DigiliraPay’den hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda DigiliraPay’i
gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.3. Kullanıcı, hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz,
bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun kullandıramaz. Ancak kullanıcının ya
da tayin ettiği vekilin, usulüne uygun olarak Noterlik makamı tarafından düzenlenen ve
DigiliraPay’de bulunan hesabını kullandırtmaya dair yetkileri açıkça içeren özel yetkili
bir vekaletnameyi DigiliraPay’e ibraz etmeleri şartıyla vekaletname ile kendisini temsil
eden kişinin, kullanıcının hesabını tüm hukuki ve cezai sorumluluklar kendisine ve
Kullanıcı’ya ait olmak üzere kullanmasına DigiliraPay tarafından izin verilebilir. Burada
Kullanıcı’nın bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde DigiliraPay, Kullanıcı’nın
hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya
alma haklarına sahiptir. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan
Kullanıcı veya vekaletname ile kullanımına izin verilen kişi sorumlu olup tüm cezai
müeyyideler de bu kişilere aittir. DigiliraPay’in bu haklarını kısmen veya tamamen
kullanması nedeniyle Kullanıcı DigiliraPay’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ
kabul eder.
Türk Medeni Kanunu’nun mirasın geçmesi ve vasiyetnameye ilişkin hükümleri
uyarınca Kullanıcı’nın, yasal ve atanmış mirasçılarının hakları saklıdır. Vasiyetname
ile yapılan tasarruflarda DigiliraPay’in olası bir vasiyetnamenin iptali davası açılıp
açılmadığını araştırma süresince ve eğer böyle bir dava açılmış ise kesin şekilde
sonuçlanıncaya dek dava süresince işlem yapmama hakkı saklıdır.
6.4. Kullanıcı, sadece tek bir hesaba ve akıllı cüzdana sahip olabilir. Kullanıcı,
Platform’u sadece işbu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla
kullanabilir. Kullanıcı, DigiliraPay’in aynı Kullanıcı’ya ait birden fazla hesabın varlığını
tespit etmesi halinde Kullanıcı’ya ait tüm hesapları önceden bildirimde bulunmaksızın
iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu işlemler
nedeniyle DigiliraPay’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve DigiliraPay’i bu
sebeple gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu
madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai
sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.
6.5. Kullanıcı, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu
Sözleşme'nin hükümlerine, Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata
ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder.
Kullanıcı'nın Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai
sorumluluk kendisine aittir.
6.6. Kullanıcı, başta Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun olmak
üzere Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan tüm mevzuata ve genel hukuk
kurallarına aykırı amaçlarla Platform’u kullanmayacağını ve başka kişilere
kullandırmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla Platform’u kullanması ya
da başkalarına hesabını kullandırması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai
sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Kullanıcı’nın Türk
Kanunlarına aykırı olarak hesabı kullanması nedeniyle yetkili makamlar tarafından
hesap, kripto para varlıkları ve itibari para varlıkları üzerinde yapılacak tasarruflardan
DigiliraPay sorumlu tutulamaz.
6.7. DigiliraPay, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde,
Kullanıcı'nın kendisinde bulunan bilgilerini taleple sınırlı olarak söz konusu makamlarla
paylaşabilecektir.
Ayrıca işbu Sözleşme’nin devam etmekte olduğu herhangi bir zaman dilimi içerisinde
DigiliraPay tarafından Kullanıcı’dan bilgi güvenliği ve/veya hesap-işlem teyidi için bazı
bilgi/belgeler talep edilebilecektir. Platform’a üyelik sırasında ve/veya Platform
üzerinden gerçekleştirilen işlemler ve kimlik doğrulama işlemleri sırasında
Kullanıcılardan alınan kişisel veriler, Kullanıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık,
Platform’un kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek
konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere
tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı
olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kullanıcılara iletebilecektir.
6.8. Kullanıcı, herhangi bir işlem limitine bağlı olmaksızın DigiliraPay tarafından
ve/veya resmi bir merci tarafından DigiliraPay’den talep edilmesi halinde her türlü
yatırma, çekme, alma, gönderme ve alışveriş işlemleri için kimlik ve adres bilgilerini
belgelemek zorundadır. Kullanıcı tarafından kimlik ve adres bilgilerinin talep
edilmesine rağmen belgelenmemesi halinde, DigiliraPay kullanıcıya ait hesap
üzerinden hiçbir işlem yapılmasına izin vermeme hakkına haizdir.
6.9. Kullanıcı, akıllı cüzdanına ve akıllı cüzdanından yaptığı her türlü aktarımlardan
kendisi mesuldür. Bir kripto paranın başka bir Kullanıcı’ya veya üçüncü bir kişiye ait
ancak DigiliraPay’in akıllı cüzdanından farklı bir kripto para cüzdanına hatalı aktarımı
halinde bu transfer nedeniyle DigiliraPay sorumlu tutulamaz ve tüm sorumluluk hatalı
gönderimi yapan Kullanıcı’ya aittir. Yine, kripto paraların teknik özelliklerine göre,
aktarım yapılırken girilmesi gereken bilgilerin (örneğin TAG, MEMO adresi vb.) hatalı
girilmesi sebebiyle yaşanacak hatalı gönderimlerin mesuliyeti de Kullanıcı’ya aittir.
Kullanıcı tüm bu durumlar için DigiliraPay’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ
kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.10. Kullanıcı’nın, Platform’u kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi
mükellefiyetlerinden Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı’nın Platform’u kullanması ve
yaptığı transferler nedeniyle Kullanıcı’dan herhangi bir komisyon ve/veya ücret
alınmaması halinde Kullanıcı’ya fatura gönderilmeyecektir.
Kullanıcı’nın akıllı cüzdanını kullanarak DigiliraPay üyesi bir yerinde yapmış olduğu
harcamaya ilişkin faturanın Kullanıcı’ya gönderilmesi harcamanın yapıldığı yerinin
sorumluluğundadır. Kullanıcı’nın, DigiliraPay üyesi bir yerinde yapmış olduğu
harcamaya ilişkin faturanın Kullanıcı’ya ulaştırılmamasından DigiliraPay sorumlu
değildir.
6.11. Kullanıcı'nın Hesap Bilgileri Sayfası'na erişmek ve Platform üzerinden işlem
gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu, akıllı cüzdana giriş yapmak için oluşturduğu
PİN kodu Kullanıcı tarafından oluşturulmakta olup anahtar kelimeler de Kullanıcı’nın
cihazında sadece Kullanıcı’ya gösterilecek şekilde oluşturulmaktadır. Söz konusu
bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Aynı şekilde
akıllı cüzdan girişi için kendisince oluşturulan PİN kodunun güvenliği ve gizliliği de
tamamen Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, akıllı cüzdanında kolay tahmin
edilmeyecek bir PİN kodu kullanmalı ve PİN kodunu yalnızca DigiliraPay akıllı cüzdanı
için kullanmalıdır. Kullanıcı, Platform’a üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve
gizliliğinden sorumlu olup, kendisine ait anahtar kelime ve PİN kodu ile gerçekleştirilen
işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan
sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen ve işlemleri
kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri
süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine
getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.12. DigiliraPay’e ait ya da internet yer sağlayıcısı şirketin sistemlerinden kaynaklı
olarak ya da herhangi bir sebeple meydana gelen kullanıcının hesaplarında veya
DigiliraPay’in sistemlerindeki siber saldırı ve her türlü hırsızlık suçlarından dolayı da
DigiliraPay’in sorumluluğuna gidilemez. Kullanıcı bu hususlarda doğacak zararlar için
DigiliraPay’den hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda DigiliraPay’i
gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.13. DigiliraPay, internet Platform’unda oluşabilecek teknik arızalardan dolayı hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, kısa süreli ya da uzun süreli teknik arızalardan
dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan sorumlu
tutulamaz. İşlemlerin teknik hatalar sebebi ile ve/veya gerçekçi olmayan fiyatlardan
gerçekleşmesi gibi hallerde DigiliraPay, Platform’u ve kullanılan sistemleri düzeltmek
ve doğru çalışmasını sağlamak adına, bu işlemleri kısa veya uzun süreli olarak
durdurabilir, üye yerinde yapılan işlemleri iptal edebilir. DigiliraPay, Kullanıcının üye
yerine yapmış olduğu ödemeyi iade edebilir.
6.14. İşbu sözleşmenin ilgili hükümleri gereğince Kullanıcı tarafından DigiliraPay ile
paylaşılmayan veya geç paylaşılan kimlik ve adres bilgilerinin paylaşılmaması veya
geç paylaşılması nedeniyle doğacak zararlardan DigiliraPay sorumlu değildir.
6.15. Kullanıcı, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve
ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.
i. Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak,
kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
ii. Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya tersine
mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
iii. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış
veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya
hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanılmak suretiyle
sahte üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların işbu Sözleşme’ye veya
yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Kullanıcı'nın
hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir
isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
iv. Platform’da kullanılan sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları
dışında kullanılması;
v. Virüs veya Platform’a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan
herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir zararlı yazılım yayılması;
vi. Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde
makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da
teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, DigiliraPay’in önceden
yazılı iznini alınmaksızın Platform üzerinde otomatik program, robot, web
crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling)
gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemlerin kullanılması ve bu şekilde
Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz
kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.
6.16. Kullanıcı, Platform’da yaptığı işlemleri DigiliraPay’e maddi ve Platform’a teknik
olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı,
Platform kullanımının Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım,
lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı
ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve
taahhüt eder.
6.17. Platform’un veya üzerindeki içeriğin işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım
şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka
aykırı olup; DigiliraPay ilgili talep, dava ve takip hakları saklı tutar.
6.18. DigiliraPay, Kullanıcı’nın güvenliğini azami ölçüde sağlayacaktır. Bu kapsamda
DigiliraPay, Kullanıcı’nın güvenliği adına üyelik oluşturulurken kimlik doğrulaması ile
üyelik kaydı yapmaktadır. DigiliraPay, basiretli bir tacir gibi davranarak gerekli tüm
özeni gösterecektir. DigiliraPay tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine karşın
kullanıcıya ait hesabın yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir şekilde ele geçirilmesi ve
DigiliraPay servislerinin kullanılması halinde işbu sözleşmenin ilgili hükümleri geçerli
olacaktır. Kullanıcı bu hususlarda DigiliraPay’i ve tüm yetkililerini gayri kabili rücu
olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.19. Platform üzerinden yapılan kripto para transferleri blokzincir yapılarının
özelliklerinden dolayı geri alınamaz. Kripto para transferleri geri alınamadığından
dolayı varsa DigiliraPay tarafından kullanıcıdan alınan hizmet bedeli, komisyon ve
işlem ücreti de iade edilemez. Kullanıcı bu madde hükümlerini işbu sözleşmenin
imzalanması ile peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, hatalı yaptığını
düşünsün düşünmesin bu işlemlerden dolayı DigiliraPay’i gayri kabili rücu olarak İBRA
ETTİĞİNİ beyan ve taahhüt eder.
6.20. DigiliraPay, Kullanıcı tarafından yapılan kripto para alma/gönderme ve ödeme
işlemlerini süratle yerine getirecektir. İşlemlerinin yasalarda sayılan “mücbir sebep”
halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya yine mücbir sebeplerden kaynaklı ya da
yoğunluğundan kaynaklı olarak geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan
DigiliraPay sorumlu olmayacaktır.
6.21. DigiliraPay, Platform üzerinden sunduğu hizmetlerde ve işlemlerde her türlü
değişiklik yapma hakkına haizdir. Bu değişiklikler nedeniyle doğacak zararlardan
DigiliraPay mesul olmayacaktır. Ancak DigiliraPay yaptığı değişiklikleri
www.digilirapay.com internet Platform’unda bulunan Destek sayfalarında veya diğer
sayfalarda ilan edeceğini taahhüt eder.
6.22. DigiliraPay, destek hizmetlerini yalnızca [email protected] elektronik
posta adresi ve destek sayfası üzerinden sağlayacaktır. Bu elektronik posta adresi ve
destek sayfası dışında hiçbir yöntem ile kullanıcılara destek hizmeti verilmemektedir.
Bu adres üzerinden yapacağı destek hizmetlerinde de Kullanıcılardan kripto para
göndermeleri için Kullanıcılara kripto para adresi bildirilmez. Kullanıcıların anahtar
kelimeleri istenmez. Kullanıcı bu madde hükümlerini kabul ederek DigiliraPay’den
destek alacağını kabul eder. Bu sebeple doğan zararlardan DigiliraPay sorumlu
değildir. DigiliraPay adı kullanılarak veya bu intiba yaratılarak oluşturulan “korsan”
siteler nedeniyle bu sahte sitelere üye olan kişilerin yaşadığı mağduriyetlerden
DigiliraPay sorumlu tutulamaz. DigiliraPay sitelerine erişim sağlarken “https”
bağlantısını ve site adresinin doğruluğunu kontrol ederek siteye erişim sağlaması
Kullanıcı’nın kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı bu hususlarda DigiliraPay’i gayri kabili
rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.23. Ödeme geçidi pozisyonunda olan DigiliraPay’in kripto para kurlarının arz talep
ilişkisine göre belirlenen değişimlerinden dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu
sebeplerle doğacak tüm zarar ve kayıpların mesuliyeti kullanıcıya aittir. Platform
kullanıcılarının ve işlemlerinin Sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine
getirilememesi/geç yerine getirilmesi nedeniyle oluşacak zararlardan DigiliraPay
sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bu hususlarda DigiliraPay’i gayri kabili rücu olarak İBRA
ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.24. DigiliraPay, benzer kripto para ödeme geçidi platformlarından tamamen
bağımsız bir şirket olup, hiçbir şirketin, internet sitesinin veya kurumun temsilcisi
değildir. Bu nedenle Kullanıcılar, diğer benzer platformlar üzerinden yaşadıkları
mağduriyetlerden dolayı DigiliraPay’i sorumlu tutamazlar.
6.25. DigiliraPay, Platform’un kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt
etmemektedir. DigiliraPay, Platform’un 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını
hedeflemekle birlikte Platform’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine
ilişkin bir garanti vermemektedir.
6.26. DigiliraPay, Kullanıcıların günlük, haftalık ve aylık itibari para ve kripto para
yatırma ve çekme limitlerini tek taraflı olarak belirleyebilir. DigiliraPay bu
değerlendirmeyi durumsal olarak belirlemekte olup yine tek taraflı olarak, bu limitleri
dilediği zaman ve önceden haber vermeksizin azaltma ve artırma yetkisine sahiptir.
DigiliraPay’in bu yetkilerini kullanması nedeniyle Kullanıcı tarafından DigiliraPay’e
karşı her hangi bir ad altında sorumluluk yüklenemez. Kullanıcı peşinen bu haklarından
gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini kabul ve beyan eder.
6.27. DigiliraPay tarafından işbu sözleşmede belirtilen hak ve yetkilerin doğumu
anında kullanılmaması bu hak ve yetkilerden ve bunların kullanımından zımnen de olsa
feragat edildiği anlamına gelmemektedir. DigiliraPay, mevzuata uygun olarak bu hak
ve yetkileri dilediği zaman kullanmaya ehildir.
6.28. DigiliraPay’e ait internet sitesi bir bilgilendirme platformudur. Kullanıcılar akıllı
cüzdanlarındaki kripto paralarla işlem yapmak istediklerinde DigiliraPay’e ait olan mobil
uygulamalar üzerinden işlem yaparlar. Mobil uygulamalar, bu işlemlere aracılık eder.
Bu nedenle kirpto paraların piyasada oluşan değerleri DigiliraPay tarafından
belirlenmez. Kripto para kurları piyasa koşullarına göre belirlenir.
6.29. DigiliraPay, ürün, servis ve hizmetlerle ilgili ücretlerini ve komisyonları
Platform’un Destek bölümünde ilan etmektedir.İlgili
bölüme http://www.digilirapay.com/destek adresinden ulaşılmaktadır. Bu bölümde
bulunan ücretler işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olup destek bölümünde ilan
edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. Ayrıca DigiliraPay, Kullanıcı tarafından
blokzincir işlemi onaylanmadan önce Kullanıcı’ya işlem ücret ve/veya komisyonunu
hesaplamakta ve uygulama üzerinde göstermektedir. Kullanıcı, blokzincir işlemini
onaylamakla bu komisyon ve/veya ücreti de kabul ettiğini de onaylamaktadır.
6.30. DigiliraPay, Kullanıcı tarafından gerçekleştirilecek işlemlerde Kullanıcı’dan kendi
belirlediği bir oran üzerinden hizmet bedeli, ücret ve/veya komisyon alma hakkına
sahiptir. İtibari para ve kripto para çekme işleminde Kullanıcı’dan kendi belirlediği bir
işlem ücreti alma hakkına sahiptir. DigiliraPay, bu ücret ve oranlar üzerinde dilediği
zaman önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak yapılan
değişiklikler Platform’da ilan edilecektir.
7. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
7.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi:
DigiliraPay, Kullanıcılarından elde edilen kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak
KVKK'ya tabidir. DigiliraPay, www.digilirapay.com Platform’undan erişilebilecek
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası uyarınca Kullanıcılarından kişisel
verileri toplar, kullanır, yurtiçine ve yurtdışına iletir ve işler. Kişisel Verilerin İşlenmesi
ve Korunması Politikası işbu Kullanım Şartları Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.
Kişisel verileri kullanımımızla ve bu konularda sahip olduğunuz haklarla ilgili daha fazla
bilgi için ve KVKK kapsamında kişisel verilerinizi koruma ve işlememizle ilgili bilgi
edinmek için, Platform’dan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na
erişebilir ve [email protected] adresine e-posta göndererek söz konusu
haklarınızı icra edebilirsiniz.
Bizimle iletişime geçtiğiniz e-posta adresi, DigiliraPay üyelik süreciniz sırasında ibraz
ettiğiniz e-posta adresi olmalıdır. Bir Kullanıcı olduğunuzla ilgili makul çerçevede bir
ispat sağlanmadıkça, diğer e-posta adreslerinden alınan taleplere cevap
verilmeyecektir.
7.2. Gizlilik:
7.2.1. DigiliraPay, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu
bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp
sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına
girmesini veya yetkisiz kullanıcıyı veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği
olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni göstermeyi işbu bildirimle
taahhüt etmektedir. DigiliraPay, kullanıcıya ait kişisel bilgileri, yasal mercilerle
paylaşabilecektir ancak kullanıcının açık rızası ve yasal zorunluluklar haricinde üçüncü
şahıslar ile paylaşmayacaktır. Ancak yürütülen faaliyet ile ilgili anonim bilgileri Kişisel
Verileri Koruma Kanunu ve bu kanunun tüm mevzuatına uygun bir şekilde işleme ve
paylaşma yetkisine sahiptir
7.2.2. DigiliraPay;
1. Gizli Bilgi’yi uygun şekilde almayı ve büyük bir gizlilik içinde korumayı,
2. Gizli Bilgi’yi Taraflar arasındaki ilişkinin amacının gerçekleştirilmesi dışında,
her ne surette olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak başkaca hiçbir amaç
için kullanmayacağını,
3. Gizli Bilgi’yi yasal yükümlülükler hali hariç olmak üzere, Kullanıcı’nın onayı
olmaksızın, üçüncü şahıs ya da kurumlara açıklamayacağını ve üçüncü
şahıslarca kullanımına ve/veya kopya edilmesine izin vermeyeceğini
4. Gizli Bilgi’nin istihdam ettiği personel, vekiller, Taraflar adına hareket eden
gerçek veya tüzel kişiler tarafından da korunacağını, taahhüt etmektedir.
7.2.3. DigiliraPay,
1. Mahkeme kararı, kanun, tüzük, yönetmelik gibi yetkili hukuki makamlar
tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının getirdiği
zorunluluklara uyulmasının gerektiği ve yetkili idari ve/veya adli makamlar
tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma, soruşturma
veya kovuşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi
hallerinde,
2. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin
gerekli olduğu hallerde,
3. Kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve
bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde gizlilik bildirimi hükümleri
dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir.
8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
“DigiliraPay” markası ve logosu, “DigiliraPay” mobil uygulamasının ve Platform’un
tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak DigiliraPay tarafından oluşturulan
her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü
fikri mülkiyet hakkı DigiliraPay mülkiyetindedir. Kullanıcı, DigiliraPay’in veya bağlı
şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz,
paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar
yapamaz. Kullanıcı, mobil uygulamasının veya Platform’un bütünü ya da bir kısmını
başka bir ortamda DigiliraPay’in yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcı'nın,
üçüncü kişilerin veya DigiliraPay’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde
davranması halinde, Kullanıcı, DigiliraPay’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm
doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.
9. HUKUKİ ve CEZAİ YAPTIRIMLAR
9.1. Kullanıcı, blokzincir ve tüm kripto paralar ile ilgili yetkili kurumlar tarafından yapılan
ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
9.2. Kullanıcı tarafından Platform’un hukuka aykırı amaçlarla kullanılması ya da başka
bir kişiye kullandırtılması durumunda kullanıcı işbu sözleşme uyarınca doğacak tüm
hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Bu hususta DigiliraPay’i gayri kabili rücu
olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder. DigiliraPay tarafından kullanıcının
hesabının dondurulması, kalıcı ya da geçici olarak silinmesi, askıya alınması vs.
hususları nedeniyle DigiliraPay, bu kişinin yeniden hesap açmasını süresiz olarak
kabul etmeme hakkına haizdir.
9.3. Kullanıcı, siteyi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında
kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde DigiliraPay, kullanıcıya ait
tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus
gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilemez ve DigiliraPay’e herhangi bir sorumluluk
atfedilemez.
9.4. İşbu sözleşme hükümlerinin uygulanması nedeniyle, Kullanıcı, DigiliraPay adı
ve/veya logosunu kullanarak DigiliraPay adını lekeleyen, ticari itibarını zedeleyen ya
da haksız rekabet yaratan yorum ve paylaşımlarda bulunmayacağını taahhüt eder. Bu
taahhüt her türlü yazılı ve görsel medya ile tüm sosyal medya mercilerini
kapsamaktadır. Bu maddenin ihlalinin tespiti halinde, DigiliraPay, önceden bildirimde
bulunmaksızın sözleşmeyi tek taraflı feshetme, Kullanıcı’nın hesabını engelleme,
askıya alma ya da tamamen silme haklarına haizdir. Aynı şekilde DigiliraPay,
Kullanıcı’ya karşı bu maddenin ihlali nedeniyle her türlü tazmin hakkını kullanacaktır.
Kullanıcı, bu maddenin uygulanması nedeniyle tüm itiraz ve talep haklarından peşinen
gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.5. DigiliraPay, işleyiş ve yazılım güvenliği açısından şüpheli işlem girişimi tespit ettiği
Kullanıcı’ya ait hesap veya hesapları geçici olarak ya da kalıcı olarak işlemlere
kapatmak, şüpheli işlem gerçekleştiren Kullanıcı hesaplarını askıya almak, dondurmak
ya da kapatmak haklarına haizdir. DigiliraPay tarafından dürüstlük ve iyi niyet kuralları
çerçevesinde bu maddenin uygulanması nedeniyle, DigiliraPay’in hukuki ve cezai
sorumluluğuna gidilemez.
9.6. DigiliraPay, e-posta destek hattı ile yazışmalarında genel ahlak ve dürüstlük
kurallarına aykırı ifadeler kullanan Kullanıcılara ait hesapları askıya almak, dondurmak,
geçici ya da sürekli olarak kapatmak haklarına haizdir. DigiliraPay tarafından bu
maddenin dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde uygulanması nedeniyle,
DigiliraPay’in hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilemez.
9.7. DigiliraPay tarafından Kullanıcı’ya sehven sebepsiz zenginleşmeye neden olacak
şekilde kripto para ve/veya jeton gönderilmesi halinde bu husus Kullanıcı’ya derhal her
türlü yolla (e-posta, arama, sms vs.) bildirilir. Bildirime rağmen 1 günü içerisinde
kullanıcı tarafından iade edilmemesi halinde DigiliraPay tarafından başkaca ihtar ya da
bildirime gerek olmaksızın kullanıcının hesabı kapatılabilir, askıya alınabilir ya da
süresiz erişimi durdurulabilir. Yine bu halde, DigiliraPay tarafından kullanıcının hesabı
sehven yapılan aktarım kadar eksi bakiyeye düşürülebilir ve yasal yollara
başvurulabilir. Kullanıcı bu hususta DigiliraPay’i gayri kabili rücu olarak İBRA ettiğini
peşinen kabul ve taahhüt eder. DigiliraPay, bu işlem nedeniyle uğradığı doğrudan ya
da dolaylı zararları tazmin hakkını saklı tutar.
9.8. Kullanıcı tarafından işbu sözleşmedeki her hangi bir maddenin ya da maddelerin
ihlal edildiğinin DigiliraPay tarafından tespit edilmesine karşın, DigiliraPay tarafından
sözleşmenin feshedilmemesi, kullanıcı hakkında yasal yollara başvurulmaması, bu
haklardan DigiliraPay tarafından feragat edildiği anlamında yorumlanamaz. Tespit
edilen bu ihlallere karşı DigiliraPay’in tüm hakları saklıdır.
9.9. İşbu sözleşmede yer alan herhangi bir maddenin ya da maddelerin Kullanıcı
tarafından ihlal edilmesi halinde, DigiliraPay, Kullanıcı’nın hesabını önceden hiçbir
bildirimde bulunmaksızın iptal etme, silme, durdurma, askıya alma ve kısıtlama
haklarına sahiptir. Ancak bu hakların DigiliraPay tarafından kullanılması halinde dahi
kullanıcının DigiliraPay nezdindeki kripto varlıkları bu durumdan etkilenmez ve
Kullanıcı’nın DigiliraPay nezdindeki varlıkları üzerinde yasalardan doğan bir kısıtlama
olmaması şartıyla ve talep halinde Kullanıcı’nın resmi yoldan bildireceği başka bir
kripto para cüzdanına işlem masrafları Kullanıcı’ya ait olmak ve Kullnıcı’nın
cüzdanındaki bakiyesinden karşılanmak üzere iade edilir. DigiliraPay’in Kullanıcı’ya
herhangi bir amaçla bedelsiz olarak göndermiş olduğu kripto para ve jetonlar iade
edilecek kripto varlıklar arasında yer almamaktadır. Kullanıcı’nın sözleşmeye aykırı
davranmasından dolayı DigiliraPay’in uğramış olduğu her türlü zararı tazmin etmek için
Kullanıcı’nın akıllı cüzdanı üzerinde hapis, rehin, haciz ve rüçhan hakları saklıdır.
10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
DigiliraPay, işbu Sözleşme’yi ve Platform’da yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve
Korunması Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği
herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla
Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değişen
hükümleri, Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler
aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
11. MÜCBİR SEBEP
Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt,
eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve
internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple
meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem,
göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya DigiliraPay’in kontrolü dışında
gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer
olaylar ("Mücbir Sebep") DigiliraPay’in işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa
etmesini engeller veya geciktirirse, DigiliraPay ifası mücbir sebep sonucunda
engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum
işbu Sözleşmenin bir ihlali olarak değerlendirilemez.
12. GENEL HÜKÜMLER
12.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda DigiliraPay’in resmi defter
ve ticari kayıtları ile DigiliraPay’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv
kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır
delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun
193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
12.2. İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu
Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf,
Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
12.3. DigiliraPay, Kullanıcı ile Kullanıcı'nın kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik
posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek
suretiyle iletişim kuracaktır. Kullanıcı, elektronik posta adresini ve telefon numarasını
güncel tutmakla yükümlüdür. İşbu Sözleşme’nin akdi sırasında sağlanan bilgilerde
herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu
bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle
Platform’a erişim sağlanamamasından veya Platform’dan faydalanılamamasından
DigiliraPay sorumlu olmayacaktır.
12.4. İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını
oluşturmaktadır. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir
mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz
veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu
geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir
olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
12.5. Kullanıcı, DigiliraPay’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşmedeki
haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir. DigiliraPay
ise, işbu Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, borç ve/veya alacaklarını herhangi bir
izne tabi olmaksızın devir ve nakil edebilir.
12.6. DigiliraPay, işbu sözleşmede yer alan tüm koşul ve hükümleri önceden
bildirmeksizin değiştirebilir. Değişiklikler sitede ilan edilecektir. Aynı şekilde DigiliraPay,
bu değişiklikleri Kullanıcıların kaydolurken beyan ettikleri cep telefonu numarasına
SMS olarak ve elektronik posta adresine elektronik posta olarak da gönderebilir.
Kullanıcı, sözleşmeyi imzalamakla bu bilgilendirme yöntemlerini kabul etmiştir.
Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ile DigiliraPay tarafından yapılacak bu değişlikleri de
geçmişe etkili olmak üzere önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
12.7. Taraflar'dan birinin işbu Sözleşmede kendisine verilen herhangi bir hakkı
kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına
gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini
engellemeyecektir.
12.8. İşbu sözleşme DigiliraPay tarafından sitede ilan edildiğinde geçmişe yönelik
olarak ve mevcut tüm kullanıcıları da kapsar şekilde geçerlilik kazanır.
12.9. Kullanıcı, Platform’a kaydolduğunda işbu sözleşmenin tüm maddelerini ayrı ayrı
okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını
kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeyi kabul etmeyen Kullanıcının
kaydolmaması ve DigiliraPay’in ürün, servis ve hizmetlerinden faydalanmaması
gerekmektedir.
Onsekiz (18) sayfa ve on iki (12) ana maddeden ibaret işbu Sözleşme, Kullanıcı
tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda
onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibarıyla yürürlüğe girmiştir.